อพอลโลสเปกตรัม
อาเจย์ ศรีวัฒวะ

ฉันชื่อ Ajay Srivastava ฉันเป็นชาว Tiwaripur, Jajmau ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหลายอย่าง และปรึกษากับคุณหมอ Gaurav Gupta ในเรื่องเดียวกัน เขาแนะนำให้ฉันเข้ารับการรักษาโรคกระดูกสันหลังอักเสบแบบอนุรักษ์นิยมที่โรงพยาบาล Apollo Spectra ระหว่างการรักษา ฉันไม่พบปัญหาใดๆ ในโรงพยาบาล พยาบาลและแพทย์มีความสุภาพและช่วยเหลือดีมาก โรงพยาบาลก็ถูกสุขลักษณะมากเช่นกัน ฉันพอใจกับประสบการณ์ของฉันที่นี่มาก

จองนัดหมาย

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์