อพอลโลสเปกตรัม

คณะบริหาร

ชื่อ นามสกุล การกำหนด รหัสอีเมล
นายศรีราม ไอเยอร์ Chief Executive Officer [ป้องกันอีเมล]
นางสาวรูพินเดอร์ คอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Spectra & Secondary Care Partner Network, Apollo Spectra Hospital [ป้องกันอีเมล]
นายนิชานต์ มิชรา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AHLL [ป้องกันอีเมล]

จองนัดหมาย

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์