อพอลโลสเปกตรัม
คนไข้มีความสุข

1600000 +

ผู้ป่วยที่มีความสุข
พิเศษ

2300 +

ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนโรงพยาบาล

17

โรงพยาบาล
ที่ตั้ง

12

สาขา

แพทย์

ดร.ราชัต โกล
ดร.ราชัต โกล..

MBBS, MS, DNB..

ทั่วไปและลาพา..

ประสบการณ์ 13 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อารัช สภาวาล
ดร.อารัช สภา..

เอ็มบีบีเอส, มิส..

ศัลยกรรมลดความอ้วน..

ประสบการณ์ 13 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.อานามิกา ซิงห์
ดร.อานามิกา สิน..

บีดีเอส..

ทันตกรรมเพื่อความงาม..

ประสบการณ์ 2 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.ชาญชล ปาล
ดร.ชาญชล ปา..

MBBS, MS (ENT)..

หูคอจมูก..

ประสบการณ์ 40 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อัชวานี กุมาร์
ดร.อัศวนี คุ้ม..

ดีเอ็นบี เอ็มบีบีเอส..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 9 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.ราจิฟ ทูคราล
ดร.ราจิฟ ทึก..

MBBS, MS (ออร์โธ), DN..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 22 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อภิเษก กุมาร์ มิชรา
ดร.อภิเษก คู..

M.Ch, MRCS, MS, MBBS..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 15 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.เการาฟ เฆรา
ดร.เการาฟ เคอร์..

MBBS อนุปริญญาสาขาออร์ต..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 20 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.กปิล อัครวาล
ดร.กปิล อกรอ..

MBBS, MS (GENER..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 10 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.เอสเค ปาล
ดร.เอสเค ปาล..

MBBS,MS,มช..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 30 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.เอกตะ คุปตะ
ดร.เอกตะ คุปตะ..

MBBS - มหาวิทยาลัยเดลี

การจัดการความเจ็บปวด..

ประสบการณ์ 18 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.ปราการ์ คุปตะ
ดร.ปราการ์ คุป..

MBBS, MS, FNB..

ศัลยกรรมทั่วไป ..

ประสบการณ์ 8 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.คารัน โกยัล
ดร.คารัน โกยัล..

MBBS, DNB, DrNB..

การทำศัลยกรรมพลาสติก..

ประสบการณ์ 14 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อนิล ราเฮจา
ดร.อนิล ราเฮจา..

MBBS, MS (ออร์โธ), M...

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ/..

ประสบการณ์ 22 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.นายีม อาหมัด ซิดดิกี
ดร.นายีม อามา..

MBBS, DLO-MS, DNB..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 14 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อนิล มาลิค
ดร.อนิล มาลิค..

เอ็มบีบีเอส, มิส..

ทั่วไปและลาพา..

ประสบการณ์ 40 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.ดีเค ดาส
ดร.ดีเค ดาส..

เอ็มบีบีเอส, มิส..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 19 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

นพ. อาร์เค ตรีเวดี
นพ. อาร์เค ตรีเวดี..

MBBS,MS (หู คอ จมูก)..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 44 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.อาชิช เดวัน
ดร.อาชิช เดวา..

MBBS, MS, มช..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 23 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

นายแพทย์ใจสมช่อพระ
ดร.ใจสม ชบ..

MBBS,MS,FRCS..

ศัลยกรรมหลอดเลือด..

ประสบการณ์ 38 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อามิท บันซัล
ดร.อามิท บันซัล..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 13 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

นางสาวอัมพิกา เซเตีย
คุณอัมพิกา เสติ..

วท.ม., ประกาศนียบัตร (ก..

อาหารและโภชนาการ..

ประสบการณ์ 7 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อันชูมาน อัครวาล
นพ. อังศุมาล อ..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 29 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

คุณหมอปันนา เจน
คุณหมอปันนา เจน..

MBBS, MD, DPM..

วิสัญญีวิทยา..

ประสบการณ์ 38 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.อนันต์ อาการวัล
ดร.อนันต์ อาการัว..

เอ็มบีบีเอส ดีเอ็นบี..

จิตเวช..

ประสบการณ์ 4 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.มินนี่ เจน
คุณหมอมินนี่ เจน..

MBBS, พญ. (จิตเวชศาสตร์..

จิตเวช..

ประสบการณ์ 9 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อาปาราชิตา มุนดรา
ดร.อาปาราชิตา ..

MBBS, MS (ENT), DNB..

หูคอจมูก..

ประสบการณ์ 10 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.ราจีฟ คาปูร์
ดร.ราจีฟ คาปู..

MBBS, MD (การบิน ม..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 45 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.ฮิเตช ดาวาร์
ดร.หิเตช ดาวา..

MBBS, DNB (ออร์โธ), ม..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 15 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.โซนัม ไทยากิ
ดร.โซนัม ไทยากิ..

เอ็มบีบีเอส เอ็มเอส เอฟเอ็มบีเอส..

ศัลยกรรมทั่วไป ..

ประสบการณ์ 6 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

นพ.เรขา ชัยวัล
ดร.เรขา ใจสว..

MBBS , MS (ทั่วไป ส..

ทั่วไปและลาพา..

ประสบการณ์ 20 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.นาฟนีต คอร์
ดร.นาฟนีต เคา..

เอ็มบีเอส..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 16 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

นพ. นิพันธ์ บาจ
ดร.นิพันธ์ บาจ..

MBBS, DNB(ออร์โธ), FN..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 10 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.อาลี เชอร์
ดร.อาลี เชอร์..

MBBS, MD (นายพล ผม..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 10 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร. ราเคชกุมาร
ดร.ราเกซ คูมา..

MS (ออร์โธ), M.Ch (Or..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 14 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร. วิชัยยันต์ โกวินด์ คุปตะ
ดร.วิชัยยันต์ โก..

MBBS, MS, MCh..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 12 ปีขึ้นไป

เดลี-คารอล บากห์

ดร.เอสซี กั๊กการ์
ดร.เอสซี กั๊กการ์..

MBBS, MS (ENT), ส.ส.,..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 34 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.สุรภา การ์ก
ดร.สุรภา การ์..

MBBS, DNB (ยาสลบ..

การจัดการความเจ็บปวด..

ประสบการณ์ 18 ปี

เดลี-คารอล บากห์

นางสาวสากริกา จักกี
คุณสากริกา จ๊าก..

ศศ.ม. (จิตเวชคลินิก..

จิตวิทยา..

ประสบการณ์ 3 ปี

เดลี-คารอล บากห์

นายแพทย์ใจสมช่อพระ
ดร.ใจสม ชบ..

MBBS,MS,FRCS..

ศัลยกรรมหลอดเลือด..

ประสบการณ์ 38 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.ดิษฐ์ ก. ธากูร์
ดร.ดิษฐ์ ก. ที..

MBBS, DNB, IDCCM, FS..

โรคปอด/วิกฤต..

ประสบการณ์ 10 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.กุลชาน จิตรสิงห์
ดร.กุลชาน จิตร..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

ศัลยกรรมทั่วไป /หลอดเลือด..

ประสบการณ์ 49 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.รันจัน โมดี
ดร.รันจัน โมดี..

MBBS, นพ, DM..

โรคหัวใจ/ระบบทางเดินปัสสาวะ &..

ประสบการณ์ 8 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.มนู ศักเสนา
ดร.มนู ศักดิ์เสน..

MBBS,PG อนุปริญญาสาขา D..

โรคผิวหนัง..

ประสบการณ์ 33 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร.สัญชัย กุดวานี
ดร.สัญเจย์ กุดวา..

MBBS, MS (ENT)..

หูคอจมูก..

ประสบการณ์ 31 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.สุภาส ไซนี
ดร.สุภัส สาย..

นพ.เอ็มบีบีเอส..

วิสัญญีวิทยา..

ประสบการณ์ 15 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร. กมลบาชานี
ดร.กมล บาชา..

MBBS, MS (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 33 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.มานิช คุปตะ
ดร.มานิช กุปท์..

MBBS, MS (ENT)..

หูคอจมูก..

ประสบการณ์ 23 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

ดร.ราเจนเดอร์ คอร์ ซากกู
ดร.ราเจนเดอร์ กา..

MS (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 13 ปี

เดลี-คารอล บากห์

ดร. Ameet Kishore
ดร.อามีต กิโช..

MBBS, FRCS - ENT(กลา..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 25 ปี

วงล้อมเดลี-จิรัก

แพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศของ Apollo Spectra ครอบคลุมขั้นตอนการผ่าตัดที่หลากหลาย รวมถึงขั้นตอนการผ่าตัดที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครซึ่งดำเนินการเฉพาะที่ Apollo Spectra ในอินเดียเท่านั้น

คนไข้ของเราพูด

คนไข้ของเราพูด

บล็อกของเรา

บล็อกของเรา

เสริมเต้านม
ทั่วไป

เสริมเต้านม

การเพิ่มขนาดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหน้าอกของผู้หญิง

การแก้ไขรอยแผลเป็น
ทั่วไป

การแก้ไขรอยแผลเป็น

คุณเคยไตร่ตรองถึงความเป็นไปได้ในการลดการมองเห็นหรือไม่

gynecomastia
ทั่วไป

gynecomastia

gynecomastiaหมายถึงการขยายตัวที่ผิดปกติของ

เกี่ยวกับ อพอลโล สเปกตรัม

ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทาง Apollo Spectra ให้บริการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพพร้อมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่อยู่ในสถานพยาบาลที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่ายกว่า นี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์

ด้วยศูนย์ 17 แห่งใน 12 เมือง ได้แก่ เบงกาลูรู เจนไน เดลี คุรุคราม กวาลิเออร์ ไฮเดอราบัด ชัยปุระ คานปูร์ มุมไบ นอยดา ปัฏนา และปูเน่ การผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 2,50,000 ครั้งพร้อมผลลัพธ์ทางคลินิกที่ยอดเยี่ยม และแพทย์ชั้นนำมากกว่า 2,300 คน ,โรงพยาบาล Apollo Spectra ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการด้านสุขภาพ..

อ่านเพิ่มเติม..
เสร็จ

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตั้งแต่การเข้าไปจนถึงการออก

ตัด

เทคโนโลยีล้ำสมัย

ซึ่ง

การดูแลเฉพาะบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบบุกรุกน้อยที่สุด

เกี่ยวกับหมอ

เมืองของเรา

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์