อพอลโลสเปกตรัม
คนไข้มีความสุข

1600000 +

ผู้ป่วยที่มีความสุข
พิเศษ

2300 +

ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนโรงพยาบาล

17

โรงพยาบาล
ที่ตั้ง

12

สาขา

แพทย์

ดร.เตชัสวินี ดันเด
ดร.เตชัสวินี ด..

พญ. (เจน เมดิซิน), ด..

โรคระบบทางเดินอาหาร..

ประสบการณ์ 9 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.วิภาว เดราเจ
ดร.วิภาว เดอรา..

MBBS, MS- ทั่วไป Su..

การทำศัลยกรรมพลาสติก..

ประสบการณ์ 13 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. นเรนเดอร์ เอ็ม
นพ. นเรนเดอร์ เอ็ม..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

การทำศัลยกรรมพลาสติก..

ประสบการณ์ 18 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.สัมพัทธ์ จันทรา ปราสาท เรา
นพ.สัมพัทธ์ ชา..

MS, DNB, FACS, ก.พ.-อ..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 16 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.ดาร์ชัน กุมาร์ เอ เจน
ดร.ดาร์ชาน กุม..

MBBS, MS (ออร์โธ), FN..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 17 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.วิเจย์ ซี เรดดี
ดร.วิเจย์ ซี เรด..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

ทั่วไปและลาพา..

ประสบการณ์ 28 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.ชารัต กุมาร์ เชตตี
ดร.ชารัถ คุ้ม..

MBBS, MS (ออร์โธ)..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 21 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.คาริชมา วี. พาเทล
ดร.คาริชมา วี...

เอ็มบีบีเอส ดีเอ็นบี..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 7 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.ดิลิป ดันปาล
ดร.ดิลิป แดนพ์..

MBBS, MS, M.ช..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 37 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ. รูปศรี สป
นพ.รูปศรี ส..

นพ.เอ็มบีบีเอส..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 19 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.มนัส รันจัน ไตรปาธี
ดร.มนัส รัญจา..

MBBS, MS - ทั่วไป S..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 12 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ. พูนนาม เมายะ
ดร.ปูนำ เมา..

MBBS, DNB (ทั่วไป ม..

มะเร็งวิทยา..

ประสบการณ์ 21 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. มูลิธาร์ TS
ดร.มูลิธาร์ ..

MBBS, MD (วิสัญญี..

การจัดการความเจ็บปวด..

ประสบการณ์ 25 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.สัญเจย์ กุมาร์
ดร.สัญชัย คูมา..

MBBS, DLO, DNB..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 22 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.อมิธ พี เชตตี
ดร.อมิธ พีเช..

MBBS, MS (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 15 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. ลิงการจู AP
ดร. ลิงการจู เอ..

เอ็มบีบีเอส, มิส..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 16 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. รวินทรนาถ คมมี
ดร.รวินทรนาถ..

MBBS, MS ออร์โธปิดิกส์..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 20 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. อาร์. ราจู
ดร.อาร์.ราจู..

MBBS, MS, MCh (Urolo..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 12 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ.แอลจี วิศวนาธาน
ดร.แอลจี วิศวะ..

MBBS , MS (ทั่วไป ส..

โรคระบบทางเดินอาหาร..

ประสบการณ์ 10 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.เรวันสิททัปปะ กัลยานี
ดร.เรวัลสิทธิ์ดาป..

MBBS, DNB (รังสีวิทยา..

รังสีวิทยา..

ประสบการณ์ 17 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.อภิจิต วิลาศ กุลคานี
ดร.อภิจิตร วิล..

MBBS, MD (นายพล ผม..

โรคหัวใจ..

ประสบการณ์ 21 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ. ชยกฤษนันท์ พิไล
ดร.ชัยกฤษณะ..

MBBS นักการทูตของ N..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 21 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. อมิท จี เยลซานิกการ์
ดร.อามิต จี เยลส์..

MBBS, MD (นายพล ผม..

โรคระบบทางเดินอาหาร..

ประสบการณ์ 20 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.เตชวินี ดีพัค
ดร.เตชวินี ..

MD, ใบหน้า, FEDM..

ต่อมไร้ท่อ..

ประสบการณ์ 20 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.ชับบีร์ อาเหม็ด
ดร.ชับบีร์ อาม..

MBBS, DM (ระบบทางเดินอาหาร..

โรคระบบทางเดินอาหาร..

ประสบการณ์ 30 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.มาเฮช เรดดี
ดร.มาเฮช เรดด์..

MS , M.Ch(ออร์โธ-ไลฟ์..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 24 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.ชาลินี เชตติ
ดร.ชาลินี เช..

MBBS, MS (จักษุ..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 30 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.มนัสวินี รามจันทรา
ดร.มนัสวินี ร..

นางสาว..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 9 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.ชโยธี ราเจช
ดร.ชโยธี ราเจ..

ดีจีโอ ดีเอ็นบี..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 22 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.วินัย ญาปาติ
ดร.วินัย ญาภา..

MBBS, นพ. (รังสีวินิจฉัย..

ศัลยกรรมหลอดเลือด..

ประสบการณ์ 27 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ. ดีภัค ศิวันนา
ดร.ดีพัค ศิวะ..

วท.ม. (ออร์โธ), วท.ม. (ท..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 23 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.สุโบธ เอ็ม เชตติ
ดร.สุพจน์ เอ็ม ช..

MBBS, ดีออร์โธ, MS..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 24 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.ชรูติ บาชาลี
ดร.ศรุติ บาช..

MBBS, MD (วิสัญญี..

การจัดการความเจ็บปวด..

ประสบการณ์ 16 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.สตีฟ พอล
ดร.สตีฟ พอล..

MBBS, DNB (ทั่วไป ม..

อายุรศาสตร์/อายุร..

ประสบการณ์ 18 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.โกตัม โคดิคาล
ดร.โกตัม โคดิ..

เอ็มบีบีเอส, มิส..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 35 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ. วิศวนาถ ส
ดร.วิศวนาถ ..

MBBS, MD (นายพล ผม..

มะเร็งวิทยา..

ประสบการณ์ 18 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.สีธาร เรดดี
ดร.สีธาร รี..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 33 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.นคราธนา
ดร.นครารัตน์..

MBBS, นพ., อสส..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 20 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.เอลิซาเบธ จายาสีลาน
ดร.อลิซาเบธ เจ..

MBBS, DNB (ผิวหนัง..

โรคผิวหนัง..

ประสบการณ์ 31 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ. ประชานธ์ ปาติล
นพ.ประชานธ์ ป..

MBBS, MS, MRCS..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 21 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.ภาวัน เชบบี
ดร.ภาวนา เจี๊ยบ..

MBBS, MS,MCh..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ. วรุณ เจ
ดร.วรุณ เจ..

MBBS, DNB (Gen Surge..

ศัลยกรรมทั่วไป /หลอดเลือด..

ประสบการณ์ 15 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.โลฮิธ ยู
ดร.โลฮิธ ยู..

MBBS, MS, DNB (ศัลยกรรม ..

โรคระบบทางเดินอาหาร..

ประสบการณ์ 14 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. อัสมิตา เดกเน เชบบี
ดร.อัสมิตา เด็ค..

MBBS,พญ. ตจวิทยา..

โรคผิวหนัง..

ประสบการณ์ 7 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.โรมา ไฮเดอร์
ดร.โรมา ไฮเดอร์..

บีดีเอส..

ทันตกรรมและแม็กซิโลฟา..

ประสบการณ์ 20 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นพ.ประชานธ์ กะเล
ดร.ประชานธ์ เค..

เอ็มบีบีเอส, มิส..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 16 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร.นันทา ราชนีศ
ดร.นันดา ราชัน..

ปริญญาโท (ศัลยศาสตร์), FACRSI..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 20 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. สุเรช คูมาร์ MS
ดร.สุเรศ คูมา..

MS D.Ortho, M.Ch (โอ..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 18 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

ดร. เจจี ชารัต กุมาร
ดร.เจจี ชารัต..

MBBS, MS (ทั่วไป สุ..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 13 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

นางสาวทวินซี แอน สุนิล
คุณทวินซี่ แอน ..

ปริญญาตรีคลินิก..

อาหารและโภชนาการ..

ประสบการณ์ 1 ปี

บังคาลอร์-โกรามังคลา

แพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศของ Apollo Spectra ครอบคลุมขั้นตอนการผ่าตัดที่หลากหลาย รวมถึงขั้นตอนการผ่าตัดที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครซึ่งดำเนินการเฉพาะที่ Apollo Spectra ในอินเดียเท่านั้น

คนไข้ของเราพูด

คนไข้ของเราพูด

บล็อกของเรา

บล็อกของเรา

เสริมเต้านม
ทั่วไป

เสริมเต้านม

การเพิ่มขนาดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหน้าอกของผู้หญิง

การแก้ไขรอยแผลเป็น
ทั่วไป

การแก้ไขรอยแผลเป็น

คุณเคยไตร่ตรองถึงความเป็นไปได้ในการลดการมองเห็นหรือไม่

gynecomastia
ทั่วไป

gynecomastia

gynecomastiaหมายถึงการขยายตัวที่ผิดปกติของ

เกี่ยวกับ อพอลโล สเปกตรัม

ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทาง Apollo Spectra ให้บริการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพพร้อมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่อยู่ในสถานพยาบาลที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่ายกว่า นี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์

ด้วยศูนย์ 17 แห่งใน 12 เมือง ได้แก่ เบงกาลูรู เจนไน เดลี คุรุคราม กวาลิเออร์ ไฮเดอราบัด ชัยปุระ คานปูร์ มุมไบ นอยดา ปัฏนา และปูเน่ การผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 2,50,000 ครั้งพร้อมผลลัพธ์ทางคลินิกที่ยอดเยี่ยม และแพทย์ชั้นนำมากกว่า 2,300 คน ,โรงพยาบาล Apollo Spectra ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการด้านสุขภาพ..

อ่านเพิ่มเติม..
เสร็จ

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตั้งแต่การเข้าไปจนถึงการออก

ตัด

เทคโนโลยีล้ำสมัย

ซึ่ง

การดูแลเฉพาะบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบบุกรุกน้อยที่สุด

เกี่ยวกับหมอ

เมืองของเรา

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์