อพอลโลสเปกตรัม
คนไข้มีความสุข

1600000 +

ผู้ป่วยที่มีความสุข
พิเศษ

2300 +

ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนโรงพยาบาล

17

โรงพยาบาล
ที่ตั้ง

12

สาขา

แพทย์ของเรา

ดร. สัปนา เค มาร์ดี
นพ. ทรัพย์นา เคมี..

MBBS, DNB (ออพธาล)..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 30 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ที รามกุมาร
ดร.ที รามกุมาร..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 17 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.โดไร กุมาร์ อาร์
ดร.โดไร กุมาร์..

MBBS, MS (ORTHO )มะเดื่อ..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 20 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.อาทิตยา ชาห์
ดร.อาทิตยา ชาห์..

MBBS, MD, DM (ระบบทางเดินอาหาร..

โรคระบบทางเดินอาหาร..

ประสบการณ์ 6 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. เอเค ชยราช
ดร.เอเค ชยราช..

MBBS, MS (ศัลยกรรมเจนเนอ..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 10 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ชีตัล สุเรช
ดร.ชีตัล เซอร์..

MBBS นพ. กรมวิชาการเกษตร คาร์ดิ..

โรคหัวใจ/ภายใน ..

ประสบการณ์ 23 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.ซันนี่ เค เมห์รา
ดร.ซันนี่ เคเม่..

MBBS, MS - โอโตรฮินอล..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 8 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.ทวารากา
ดร.ทวารากา..

MBBS, อสส., MS..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 10 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.โมฮัน เรา
ดร.โมฮัน เรา..

MBBS, MS (ทั่วไป สุ..

ศัลยกรรมลดความอ้วน..

ประสบการณ์ 30 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.จี ราธิกา
ดร.จี ราธิกา..

MBBS, DGO, DNB (O&G)..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 14 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.เซนธิล กุมาร์ เค
ดร.ศีล คุ้ม..

MBBS, MS ออร์โธปิดิกส์..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 16 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. ปรียา บิสวากุมาร์
ดร. ปรียา บิสวา..

MBBS, DNB (Paed), MN ..

กุมารเวชศาสตร์และนีออน..

ประสบการณ์ 22 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.อาทิตยา ชาห์
ดร.อาทิตยา ชาห์..

MBBS, MD, DM (ระบบทางเดินอาหาร..

โรคระบบทางเดินอาหาร..

ประสบการณ์ 5 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ.อรุณา มานนันท์
ดร.การัญญา มา..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 7 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.จันทรเสกขาร จันดิลยา
ดร.จันทรเศรษฐ์..

นพ., FRCP(GLAS), FCIP..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 38 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. ศรีวัตสัน อาร์
ดร.ศรีวัฒนสาร ..

MBBS, MS(ทั่วไป), M..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 11 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. บาลาคูมาร์เอส
ดร.บาลากุมาร์ เอส..

MBBS,MS,มช..

ศัลยกรรมหลอดเลือด..

ประสบการณ์ 21 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. เหม ธารูร
ดร.เหม ธารู..

MBBS, DNB (จิตเวช..

จิตเวช..

ประสบการณ์ 15 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. ราชมาธังกี ดี
ดร.ราชทังกี..

MBBS, MD (นายพล ผม..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 9 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. มีนาคชิ บี
ดร.มีนาคชิ บี..

MBBS,DGO,FMAS..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 10 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. ประติก รันจัน เสน
ดร.ประติก รัญช..

MBBS, MS, DO..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 23 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.แอนนี่ ฟลอรา
ดร.แอนนี่ ฟลอรา..

เอ็มบีบีเอส, DDVL..

โรคผิวหนัง..

ประสบการณ์ 11 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.ชีล่า นากูซาห์
ดร.ชีล่า นากู..

MBBS, DNB,DAA..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 15 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.ชาชิบูชาน
ดร.ชาชิบูชะ..

MBBS, MS, MCh, มิช..

ศัลยกรรมความงาม..

ประสบการณ์ 38 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. ราชเซการ์ เอ็มเค
นพ. ราชเซการ์ เอ็ม..

MBBS,DLO.,MS(ENT)..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 30 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ทุไร ราวี
ดร.ดุไร รวี..

MBBS, MS, EFIAGES, F..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 7 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.จี รวิจันทรัน
ดร.จี รวิจันทร์..

MBBS, MD (แพทย์ผิวหนัง..

โรคผิวหนัง..

ประสบการณ์ 34 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. บาลาคูมาร์เอส
ดร.บาลากุมาร์ เอส..

MBBS,MS,มช..

ศัลยกรรมหลอดเลือด..

ประสบการณ์ 21 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. พีจี สุนทรรามาน
ดร.พีจี สุนทรา..

MBBS, นพ, DM..

ต่อมไร้ท่อ..

ประสบการณ์ 36 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. ศศิกุมาร มูทู
นพ. ศศิกุมาร ม..

MBBS, MS (ศัลยกรรมเจนเนอ..

การทำศัลยกรรมพลาสติก..

ประสบการณ์ 13 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. เชลลัมมาล KR
ดร.เชลลัมมาล ..

นพ. MBBS (สูติ..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 24 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. มูลีธรัน
ดร.มูรีธา..

MBBS, MS (ENT), DLO..

หู คอ จมูก ส..

ประสบการณ์ 34 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. ศรีมาธี เวนกาเตช
นพ. ศรีมาธี เว..

MBBS, DNB (พล.อ..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 37 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.วานี วิชัย
ดร.วานี วิชัย..

MBBS, MS (พล..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 15 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.น. รากาวัน
ดร.น. รากาวัน..

MBBS, MS, FRCSEd, MD..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 30 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.มธุมิดธะ เค
ดร.มธุมิดธา ..

นพ.เอ็มบีเอส..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 12 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. ฑลาพาที สัทจารัน
นพ. ดาลาพาธี ส..

MBBS, MS, มช..

ต่อมไร้ท่อ..

ประสบการณ์ 18 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.มาโนช สุภาส คะตรี
ดร.มาโนช สุภา..

MBBS, DO, DNB, FICO (..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 15 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.เอ็ม. มารัน
ดร.ม.มารัน..

MBBS, MS (เจน ศัลยกรรม..

ศัลยกรรมลดความอ้วน..

ประสบการณ์ 14 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.อา ชานมูกา ซุนดาราม MS
ดร.อา ชานมูกา ..

MBBS, MS (ออร์โธ), MC..

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 18 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. สุบรามาเนียน เอส
ดร.สุบรามาเนียน..

เอ็มบีบีเอส, เอ็มเอส (GEN SURG),..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 51 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. ธีรุเวนจิตา ปราสาด จี
ดร.ธีรุเวศน์กิจ..

MBBS, DNB (ออร์โธ)..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 21 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. ศรีกันต์ ราสุบรามาเนียน
ดร.ศรีกันต์ รา..

MBBS, MS (จักษุ), ..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 14 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. สุนทรีย์ วี
ดร.สุนทรีย์ วี..

เอ็มบีบีเอส ดีเอ็นบี..

หูคอจมูก..

ประสบการณ์ 27 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.บาบู เอจูมาลัย
ดร.บาบู เอจูมะ..

MBBS, MD, DM, FNB..

โรคหัวใจ..

ประสบการณ์ 18 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.เซซิเลีย แมรี มาเจลลา
ดร.เซซิเลีย มาร์..

MBBS, นพ, DM..

โรคหัวใจ..

ประสบการณ์ 21 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ฟาติมา ไฮเดอร์
นพ.ฟาติมา ไฮด..

MBBS กรมทรัพย์สินทางปัญญา เด็กเฮ..

กุมารเวชศาสตร์และนีออน..

ประสบการณ์ 25 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.สาริฐา วิโนด
ดร.สริธา วิน..

นพ. MBBS (NEPHROLOGY..

โรคไต..

ประสบการณ์ 25 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.ประภู ดอส
ดร.ประภู ดอส..

MBMS, M.Ch, FIAGE..

ศัลยกรรมลดความอ้วน..

ประสบการณ์ 15 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.สุดาการ์ วิลเลียมส์
ดร.สุดาการ์ วิ..

MBBS, D. Ortho, ดิป...

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 34 ปี

เจนไน-MRC นคร

แพทย์ของเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศของ Apollo Spectra ครอบคลุมขั้นตอนการผ่าตัดที่หลากหลาย รวมถึงขั้นตอนการผ่าตัดที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครซึ่งดำเนินการเฉพาะที่ Apollo Spectra ในอินเดียเท่านั้น

คนไข้ของเราพูด

คนไข้ของเราพูด

บล็อกของเรา

บล็อกของเรา

การรักษาไซนัส
ทั่วไป

การรักษาไซนัส

ไซนัสคืออะไร?

adenoidectomy
ทั่วไป

adenoidectomy

Adenoidectomy คืออะไร?

Arthroscopy

ทั่วไป

Arthroscopy

Arthroscopy คืออะไร?

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ อพอลโล สเปกตรัม

ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทาง Apollo Spectra ให้บริการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพพร้อมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่อยู่ในสถานพยาบาลที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่ายกว่า นี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์

ด้วยศูนย์ 17 แห่งใน 12 เมือง ได้แก่ เบงกาลูรู เจนไน เดลี คุรุคราม กวาลิเออร์ ไฮเดอราบัด ชัยปุระ คานปูร์ มุมไบ นอยดา ปัฏนา และปูเน่ การผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 2,50,000 ครั้งพร้อมผลลัพธ์ทางคลินิกที่ยอดเยี่ยม และแพทย์ชั้นนำมากกว่า 2,300 คน ,โรงพยาบาล Apollo Spectra ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการด้านสุขภาพ..

อ่านเพิ่มเติม..
เสร็จ

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตั้งแต่การเข้าไปจนถึงการออก

ตัด

เทคโนโลยีล้ำสมัย

ซึ่ง

การดูแลเฉพาะบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบบุกรุกน้อยที่สุด

เกี่ยวกับหมอ

เมืองของเรา

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์