อพอลโลสเปกตรัม
คนไข้มีความสุข

1600000 +

ผู้ป่วยที่มีความสุข
พิเศษ

2300 +

ผู้เชี่ยวชาญ
จำนวนโรงพยาบาล

17

โรงพยาบาล
ที่ตั้ง

12

สาขา

แพทย์

ดร.ชาชิบูชาน
ดร.ชาชิบูชะ..

MBBS, MS, MCh, มิช..

ศัลยกรรมความงาม..

ประสบการณ์ 38 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. พีจี สุนทรรามาน
ดร.พีจี สุนทรา..

MBBS, นพ, DM..

ต่อมไร้ท่อ..

ประสบการณ์ 36 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.ชาราธา ศรีนิวาส
นพ.ชาราธา ซีเนียร์..

MBBS, MRCP (พีอีดี)..

กุมารเวชศาสตร์และนีออน..

ประสบการณ์ 28 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.พี. โมฮาน
ดร.พี.โมฮัน..

MBBS, MS (เจน เซิร์ก),..

ศัลยกรรมเด็ก..

ประสบการณ์ 31 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.เซซิเลีย แมรี มาเจลลา
ดร.เซซิเลีย มาร์..

MBBS, นพ, DM..

โรคหัวใจ..

ประสบการณ์ 21 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ราเมช เอเอ็น
ดร.ราเมช เอ เอ็น..

MBBS, นพ. (Gen Medici..

โรคหัวใจ..

ประสบการณ์ 13 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ที รามกุมาร
ดร.ที รามกุมาร..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 17 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.จาติน โสนี
ดร.จาติน โสนี..

MBBS, DNB ระบบทางเดินปัสสาวะ..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป

เจนไน-MRC นคร

ดร.มีรา รักวัน
ดร.มีรา ราฆาฟ..

เอ็มบีบีเอส ดีเอ็นบี..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 23 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. ราชกุมาร เค
ดร.ราชกุมาร เค..

เอ็มบีบีเอส ดีเอ็นบี..

โรคปอด..

ประสบการณ์ 13 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. ศรีวัตสัน อาร์
ดร.ศรีวัฒนสาร ..

MBBS, MS(ทั่วไป), M..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 11 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ.สุลธานา นาสีมา บานู NN
นพ.สุลต่าน นัส..

MBBS, MS, DNB, FMAS..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 5 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.เค รามจันทรัน
ดร.เค รามาจันทน์..

MBBS, MNAMS, MS, MCH ..

ศัลยกรรมความงาม..

ประสบการณ์ 30 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.คาร์ทิก ไกรลาศ
ดร.คาร์ทิก ไกร..

เอ็มบีเอส,..

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ/..

ประสบการณ์ 36 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.จันทรเสกขาร จันดิลยา
ดร.จันทรเศรษฐ์..

นพ., FRCP(GLAS), FCIP..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 38 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.จีเอส ราธากฤษนันท์
ดร.จีเอส ราดัคร..

MBBS, MS, MCh (พลาส..

ศัลยกรรมความงาม..

ประสบการณ์ 25 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.อาทิตยา ชาห์
ดร.อาทิตยา ชาห์..

MBBS, MD, DM (ระบบทางเดินอาหาร..

โรคระบบทางเดินอาหาร..

ประสบการณ์ 5 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.เคพี โคซิแกน
ดร.เคพี โกสิแกน..

MBBS, MSC, MCH (Ortho ..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 22 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.จี ราธิกา
ดร.จี ราธิกา..

MBBS, DGO, DNB (O&G)..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 14 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ม.ร.ปารี
ดร.ม.ร.ปาริ..

MS, MCh (อูโร)..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 15 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.โมฮัน เรา
ดร.โมฮัน เรา..

MBBS, MS (ทั่วไป สุ..

ศัลยกรรมลดความอ้วน..

ประสบการณ์ 30 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. ศรีปรียา สันการ์
นพ. ศรีปรียาสา..

MBBS ฝ้ายการแพทย์ ..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 30 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. ฑลาพาที สัทจารัน
นพ. ดาลาพาธี ส..

MBBS, MS, มช..

ต่อมไร้ท่อ..

ประสบการณ์ 18 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. บาลาคูมาร์เอส
ดร.บาลากุมาร์ เอส..

MBBS,MS,มช..

ศัลยกรรมหลอดเลือด..

ประสบการณ์ 21 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ชีตัล สุเรช
ดร.ชีตัล เซอร์..

MBBS, MD, DIP (คาร์ดิ..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 23 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.สุดาการ์ วิลเลียมส์
ดร.สุดาการ์ วิ..

MBBS, D. Ortho, ดิป...

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 34 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. สุนทรีย์ วี
ดร.สุนทรีย์ วี..

เอ็มบีบีเอส ดีเอ็นบี..

หูคอจมูก..

ประสบการณ์ 27 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ราบินเดอร์ โบแอซ
ดร.รบินเดอร์ โบ..

MBBS, MS(ทั่วไป เซอร์..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 32 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.มาโนช สุภาส คะตรี
ดร.มาโนช สุภา..

MBBS, DO, DNB, FICO (..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 15 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. มิถิลี ราชโกปาล
ดร.มิถิลี ราช..

DNB (PED), MRCP (สหราชอาณาจักร)..

กุมารเวชศาสตร์และนีออน..

ประสบการณ์ 28 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. วิกิเนศ ธนิกไกวสันต์
นพ. วิกิเนช ท..

MBBS, MD (นายพล ผม..

โรคหัวใจ..

ประสบการณ์ 8 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.ทวารากา
ดร.ทวารากา..

MBBS, อสส., MS..

สูตินรีเวชกรรม..

ประสบการณ์ 10 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.เซนธิล กุมาร์ เค
ดร.ศีล คุ้ม..

MBBS, MS ออร์โธปิดิกส์..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 16 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.สาริฐา วิโนด
ดร.สริธา วิน..

นพ. MBBS (NEPHROLOGY..

โรคไต..

ประสบการณ์ 25 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.แอนนี่ ฟลอรา
ดร.แอนนี่ ฟลอรา..

เอ็มบีบีเอส, DDVL..

โรคผิวหนัง..

ประสบการณ์ 11 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. รามานุจัม ส
นพ. รามานุแจ่ม ส..

MBBS, MS (ทั่วไป ซู..

ประสาทวิทยาและประสาทวิทยา ..

ประสบการณ์ 18 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. ราชา ธีรุปปาตี
ดร.ราชา ถิรูป..

MBBS อนุปริญญาสาขาออร์ต..

เท้าและข้อเท้า..

ประสบการณ์ 31 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร. มีนาคชี ปานเด
ดร.มีนาคชี ป..

MBBS, DO, FRCS..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 27 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. เอเค ชยราช
ดร.เอเค ชยราช..

MBBS, MS(ศัลยกรรมเจน..

วิทยาระบบทางเดินปัสสาวะ..

ประสบการณ์ 10 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.ชยศรี สุนทรราจัน
ดร.ชยศรี ส..

MBBS, MD, ABIM (สหรัฐอเมริกา)..

อายุรศาสตร์..

ประสบการณ์ 23 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. อิมมะนีนี สัตยมูรธี
ดร.อิมมาเนนี ซา..

นพ., DM, FACC, FCCP, ..

โรคหัวใจ..

ประสบการณ์ 46 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. นเรนทรัน ดาศระชุ
นพ. นเรนทรา ดี..

DNB (ออร์โธ), MCH (หรือ..

กระดูกและข้อ..

ประสบการณ์ 12 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. เหม ธารูร
ดร.เหม ธารู..

MBBS, DNB (จิตเวช..

จิตเวช..

ประสบการณ์ 15 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. สัปนา เค มาร์ดี
นพ. ทรัพย์นา เคมี..

MBBS, DNB (ออพธาล)..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 30 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

นพ. ประติก รันจัน เสน
ดร.ประติก รัญช..

MBBS, MS, DO..

จักษุวิทยา..

ประสบการณ์ 23 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. เซลวี ราธากฤษนันท์
ดร.เซลวี ราธา..

MBBS, FRCS, PG นักการทูต..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 26 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร.บาบู เอจูมาลัย
ดร.บาบู เอจูมะ..

MBBS, MD, DM, FNB..

โรคหัวใจ..

ประสบการณ์ 18 ปี

เจนไน-MRC นคร

ดร.วานี วิชัย
ดร.วานี วิชัย..

MBBS, MS (พล..

ศัลยกรรมทั่วไป, แล..

ประสบการณ์ 15 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

ดร. ดีปิกา เจอโรม
ดร.ทิปิกา เจ..

บีดีเอส..

ทันตกรรมและแม็กซิโลฟา..

ประสบการณ์ 14 ปี

เจนไน-MRC นคร

นพ. กัฟยา ม.ส
ดร.กาวะ เอ็ม ส..

MBBS, MS (ENT)..

หูคอจมูก..

ประสบการณ์ 13 ปี

เชนไน-อัลวาร์เพท

แพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศของ Apollo Spectra ครอบคลุมขั้นตอนการผ่าตัดที่หลากหลาย รวมถึงขั้นตอนการผ่าตัดที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครซึ่งดำเนินการเฉพาะที่ Apollo Spectra ในอินเดียเท่านั้น

คนไข้ของเราพูด

คนไข้ของเราพูด

บล็อกของเรา

บล็อกของเรา

เสริมเต้านม
ทั่วไป

เสริมเต้านม

การเพิ่มขนาดและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหน้าอกของผู้หญิง

การแก้ไขรอยแผลเป็น
ทั่วไป

การแก้ไขรอยแผลเป็น

คุณเคยไตร่ตรองถึงความเป็นไปได้ในการลดการมองเห็นหรือไม่

gynecomastia
ทั่วไป

gynecomastia

gynecomastiaหมายถึงการขยายตัวที่ผิดปกติของ

เกี่ยวกับ อพอลโล สเปกตรัม

ในฐานะโรงพยาบาลเฉพาะทาง Apollo Spectra ให้บริการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีคุณภาพพร้อมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่อยู่ในสถานพยาบาลที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่ายกว่า นี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์

ด้วยศูนย์ 17 แห่งใน 12 เมือง ได้แก่ เบงกาลูรู เจนไน เดลี คุรุคราม กวาลิเออร์ ไฮเดอราบัด ชัยปุระ คานปูร์ มุมไบ นอยดา ปัฏนา และปูเน่ การผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 2,50,000 ครั้งพร้อมผลลัพธ์ทางคลินิกที่ยอดเยี่ยม และแพทย์ชั้นนำมากกว่า 2,300 คน ,โรงพยาบาล Apollo Spectra ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการด้านสุขภาพ..

อ่านเพิ่มเติม..
เสร็จ

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตั้งแต่การเข้าไปจนถึงการออก

ตัด

เทคโนโลยีล้ำสมัย

ซึ่ง

การดูแลเฉพาะบุคคล

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบบุกรุกน้อยที่สุด

เกี่ยวกับหมอ

เมืองของเรา

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์