อพอลโลสเปกตรัม
อันวิธา

ฉันชื่อ Anvitha S. ฉันถูกส่งต่อไปยัง Apollo Spectra โดย Dr Gautam K. ฉันพอใจเป็นอย่างยิ่งกับบริการทั้งหมดที่มีให้ที่นี่ ดร.กอตัม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนมีความโดดเด่นในการทำงาน ขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนจริงๆ ขอบคุณมาก.

จองนัดหมาย

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์