อพอลโลสเปกตรัม
อับบาส ราไซ

ฉันชื่ออับบาซ ราไซ มาจากอัฟกานิสถาน ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาล Apollo Spectra จาก Ubaid Solehi ฉันเข้ารับการรักษาเส้นเลือดขอดข้างซ้ายที่ Apollo ภายใต้การดูแลของแพทย์ Ashish Sabharwal พนักงานรวมทั้งแพทย์และพยาบาลที่ Apollo ต่างก็เยี่ยมยอดมาก อย่างไรก็ตาม ฉันอยากจะแนะนำให้โรงพยาบาลปรับปรุงการบริการโรงอาหารให้ดีขึ้น จะต้องจ้างพนักงานเพิ่มในโรงอาหารเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้วฉันพอใจกับบริการและจะแนะนำให้เพื่อนและญาติของฉันทราบ

จองนัดหมาย

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์