อพอลโลสเปกตรัม
อาชูโทช

ฉันได้รับการแนะนำจากพี่สะใภ้ของฉัน ดร.อาปาร์นา มูดรานา และรับการรักษาโดยดร.อภิเษก เจน คุณหมออภิเษกปฏิบัติต่อผมอย่างดีที่สุดและให้การสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะช่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว Umesh ของเจ้าหน้าที่สนับสนุนทำให้การเข้าพักของฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน แม้แต่เจ้าหน้าที่พยาบาลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงอาหารก็ดีเช่นกัน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณดร.อภิเษกเป็นอย่างสูงสำหรับความช่วยเหลือเช่นนี้

จองนัดหมาย

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์