อพอลโลสเปกตรัม
อาชา อัคทานี

เราได้รับคำแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาล Apollo Spectra โดยแพทย์ของเรา ดร.อภิเษก มิชรา ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล Apollo Spectra ฉันพบว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การสนับสนุนและสุภาพมาก เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือของโรงพยาบาลก็ให้ความร่วมมือและเป็นมิตรมากเช่นกัน

จองนัดหมาย

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์