อพอลโลสเปกตรัม

ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาล Big Apollo Spectra Multi Specialty ในเมืองอากัมควน ปัฏนา
ปัฏนา-อาคัม ควน

ถนน Sheetla Mandir ใกล้ Sump House, Agam Kuan, ปัฏนา, พิหาร 800007

ที่ตั้งและแผนที่
ชั่วโมง 24 เปิด

94% คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย

ฝาครอบการ์ดภาพ
ปัฏนา-อาคัม ควน

ถนน Sheetla Mandir ใกล้ Sump House, Agam Kuan, ปัฏนา, พิหาร 800007


0612 3540100
9798251613

ชั่วโมง 24 เปิด

ชั่วโมง 24 เปิด

คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย 95%

บทวิจารณ์ของ Google

(4.5)

เมืองของเรา

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์