อพอลโลสเปกตรัม

ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาล Apollo Spectra ในเมืองอมฤตสาร์
อัมริตซาร์ - ถนนอาบาดีคอร์ท

Naushera House, Amritsar Urban Circle No.109, Abadi Court Road, Amritsar - 143001, ปัญจาบ

ที่ตั้งและแผนที่
จันทร์-เสาร์ : 24 ชม
ฝาครอบการ์ดภาพ
อัมริตซาร์ - ถนนอาบาดีคอร์ท

Naushera House, Amritsar Urban Circle No.109, Abadi Court Road, Amritsar - 143001, ปัญจาบ

08448440991

จันทร์-เสาร์ : 24 ชม

ชั่วโมง 24 เปิด

คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย 95%

บทวิจารณ์ของ Google

(4.5)

เมืองของเรา

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์