อพอลโลสเปกตรัม

ค้นหาโรงพยาบาล

โรงพยาบาล Apollo Spectra Rewa
เรวา - ราตาฮารา

268/11 ใกล้สำนักงาน rewa RTO, Ratahara, Rewa, Madhya Pradesh - 486003

ที่ตั้งและแผนที่
ชั่วโมง 24 เปิด
ฝาครอบการ์ดภาพ
เรวา - ราตาฮารา

268/11 ใกล้สำนักงาน rewa RTO, Ratahara, Rewa, Madhya Pradesh - 486003

95980 50266

ชั่วโมง 24 เปิด

ชั่วโมง 24 เปิด

คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย 95%

บทวิจารณ์ของ Google

(4.5)

เมืองของเรา

การแต่งตั้ง

นัดหมาย

whatsapp

WhatsApp

การแต่งตั้งนัดหมายแพทย์